Majig účasť na súťažiach

     Zúčastňujeme sa na medzinárodných súťažiach (feis) v rámci celej Európy pod hlavičkou inSpiral Dance Company a Terezy Bernardovej MA, TCRG.

     Tereza Bernardová MA, TCRG je kvalifikovaná učiteľka registrovaná v organizácii írskeho tanca Coimisiún le Rincí Gaelacha (CLRG/www.clrg.ie) so sídlom v Dubline a zároveň v jej pobočke v rámci kontinentálnej Európy Regional Council of Continental Europe and Asia (RCCEA). Kvalifikovaný učiteľ poskytuje nie len odborný dohľad nad výučbou tanca, ale umožňuje aj účasť na súťažiach a skúškach TCRG.


Majig radosť zo súťaženia

Výsledky na súťažiach v írksych tancoch v rôznych katetetgóriach a úrovniach vyčarujú úsmev na tvári nielen našim tanečníčkam ale celému tímu a sú skvelou motiváciou pre všetkých.


Súťažný kalendár

Zoznam najbližších súťaži v írskom tanci. 

Vienna Feis - Rafter School

1. - 2. október 2022

Syllabus

Bucarest Feis - Mara Cernat

15. október 2022

Syllabus

The Continental European & Asian Oireachtas

4. - 6. november 2022

Prague Christmas Feis - Gall-Tír Academy/Avalon Academy

3. - 4. december 2022


 Aktuálny oficiálny zoznam súťaží je na europeirishdancing.com.