Majig účasť na súťažiach

     Zúčastňujeme sa na medzinárodných súťažiach (feis) v rámci celej Európy pod hlavičkou inSpiral Dance Company a Terezy Bernardovej MA, TCRG.

     Tereza Bernardová MA, TCRG je kvalifikovaná učiteľka registrovaná v organizácii írskeho tanca Coimisiún le Rincí Gaelacha (CLRG/www.clrg.ie) so sídlom v Dubline a zároveň v jej pobočke v rámci kontinentálnej Európy Regional Council of Continental Europe and Asia (RCCEA). Kvalifikovaný učiteľ poskytuje nie len odborný dohľad nad výučbou tanca, ale umožňuje aj účasť na súťažiach a skúškach TCRG.


Majig radosť zo súťaženia

Výsledky na súťažiach v írksych tancoch v rôznych katetetgóriach a úrovniach vyčarujú úsmev na tvári nielen našim tanečníčkam ale celému tímu a sú skvelou motiváciou pre všetkých.


Súťažný kalendár

2. apríl 2023                        Feile Cill Choca Kilcock Feis, Írsko

2. - 9. apríl 2023                  World Irish Dancing Championships, Kanada, Montreal syllabus, timetable

21. máj 2023                        Milan Feis, Taliansko

10. - 11. jún 2023                   Helsinky Feis and Grade Exams 1 - 12

17. - 18. jún 2023                   Munich Feis, Nemecko

4. - 5. november 2013          Bucharest Feis and Grade Exams, Rumunsko

24. - 26 november 2023     Continental Europe and Asia Irish Dancing Championship, Spojené arabské                                                emiráty, Dubai


 Aktuálny oficiálny zoznam súťaží nájdete na www.rcceairishdance.com a www.clrg.ie.

Grade exams

10. - 11. júm 2023                 Helsinky Feis and Grade Exams 1 - 12

4. - 5. november 2023        Bucharest Feis and Grade Exams